By: Patrick DelBaere
Update
2023, 01 Mei

Petuxe Pagina Belangrijke mededeling

Post

Belangrijke mededeling


Aan onze trimmers & winkels


Op 01/05/2023 hebben we besloten om niet verder te gaan met het voeren van Petuxe producten. Toen we een beslissing maakte om met Burbur in zee te gaan, hadden we al gerede twijfels of wij ook met Petuxe verder zouden willen gaan. Het zijn namelijk twee productlijnen die niet zo ver van elkaar liggen, maar waarvan Burbur kwalitatief toch hoger scoort op alle vlakken. Het is dan ook moeilijk om onze klanten perfect over Petuxe te informeren. Dit hebben we gemerkt bij ons laatste event in Nederland. Automatisch gaan we Burbur aanraden omdat wij het zelf geloven. We hebben altijd producten verkocht waar wij zelf voor 100% achter staan en die wij ook zelf gebruiken in ons trimsalon.

Burbur heeft Petuxe voorbijgestoken, daardoor hebben we ook de distributie aangenomen van deze producten. Als trimmers ons vragen welke producten ze het beste kunnen gebruiken, gaan we eerder Burbur aanprijzen en aanraden, terwijl wij ook Petuxe verkopen. Dit schept verwarring bij trimmers/winkels. Maar niet alleen wij, maar het merendeel van klanten die Burbur hebben uitgetest, zijn overtuigd en overgeschakeld.
In tegenstelling tot Ultimutt/Secret weapon, omdat dit een niche product is en niet direct voor dagelijks gebruik.

Let op, het is met spijt in ons hart dat we afscheid nemen van Petuxe. Na 5 jaar, waarvan eerst 2 jaar gebruik in onze trimsalon en hierna 3 jaar distributie. De wereld evolueert en we moeten daarin meedraaien. Ik hoop van harte dat vele van jullie met ons mee in deze evolutie stappen.

Patrick Delbaere

Het is ook zo dat we met Burbur home een betere weg kiezen voor de verkoop naar particulieren met een product gamma in die de toekomst flink zal uitbreiden en zodat we jullie meer kunnen aanbieden voor verkoop naar jullie klanten.

Het was nooit onze bedoeling geweest om 10 merken te verdelen, maar alleen de producten waarin we 110% in geloven en die ons hebben bewezen dat je als trimmer perfect werk kan afleveren. We werken vanuit ons eigen gevoel, met kennis van zaken (al 40 jaar) als het aankomt om kwaliteit af te leveren, maar ook met hart voor dieren.Met vriendelijke groeten
Nancy & Patrick
Canis-Cosmetics- Skylis-Group bv.

Er is nog steeds een klein stock met Petuxe producten aan een korting van -68%. ✅️ Stockverkoop/bestellenNotice importante


À nos toiletteurs et magasins


Le 01/05/2023, nous avons décidé de ne plus commercialiser les produits Petuxe. Lorsque nous avons pris la décision d'opter pour Burbur, nous avions déjà des doutes raisonnables quant à notre volonté de continuer à commercialiser Petuxe. Il s'agit de deux lignes de produits qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, mais dont la qualité est supérieure à celle de Burbur dans tous les domaines. Il est donc difficile d'informer parfaitement nos clients sur Petuxe. Nous l'avons constaté lors de notre dernier événement aux Pays-Bas. Automatiquement, nous commençons à recommander Burbur parce que nous y croyons nous-mêmes. Nous avons toujours vendu des produits que nous soutenons à 100 % et que nous utilisons nous-mêmes dans notre salon de toilettage.

Le Burbur a dépassé le Petuxe, c'est pourquoi nous avons également repris la distribution de ces produits. Lorsque les toiletteurs nous demandent quels sont les produits qui leur conviennent le mieux, nous sommes plus enclins à vanter et à recommander Burbur, alors que nous vendons également Petuxe. Cela crée une certaine confusion parmi les toiletteurs et les magasins. Mais nous ne sommes pas les seuls, la majorité des clients qui ont testé Burbur ont été convaincus et ont changé de produit.
Contrairement à Ultimutt/Secret weapon, il s'agit d'un produit de niche qui n'est pas directement destiné à un usage quotidien.

C'est avec regret que nous disons au revoir à Petuxe. Après 5 ans, dont les 2 premières années d'utilisation dans notre salon de toilettage et les 3 années suivantes de distribution. Le monde évolue et nous devons évoluer avec lui. J'espère sincèrement que vous serez nombreux à nous rejoindre dans cette évolution.

Patrick Delbaere

En outre, avec Burbur home, nous choisissons une meilleure voie pour la vente aux particuliers avec une gamme de produits qui s'étendra considérablement à l'avenir et qui nous permettra de vous offrir davantage pour la vente à vos clients.
Nous n'avons jamais eu l'intention de distribuer 10 marques, mais seulement les produits auxquels nous croyons à 110 % et qui nous ont prouvé que vous pouvez faire un travail parfait en tant que coupeur. Nous travaillons à partir de notre propre sentiment, avec une expertise (depuis 40 ans) lorsqu'il s'agit de fournir de la qualité, mais aussi avec un cœur pour les animaux.Cordialement,
Nancy & Patrick
Canis-Cosmetics- Skylis-Group bv.

Il reste un petit stock de produits Petuxe avec une réduction de -68%. ✅️ Vente de stock/commande